آموزش تصویری - امنیت در پست الکترونیک
1392/2/8 17:5
سایت اصلی / زندگی دیجیتال

پست الکترونیک در حقیقت مانند پست واقعی ، نامه های ما را به سمت مقصد مورد نظر اما در بستر اینترنت منتقل می کند و همچنین نامه ها و پیام هایی را که دیگر افراد برای ما ارسال کرده اند را به ما ارسال می کند اما این نامه رسانی ماهیت دیجیتال و مجازی دارد .


2335نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :