اصول شهروندی - همسایگی
1391/8/22 12:24
سایت اصلی / اصول شهروندی

همسایگی یکی از مسائلی است که در زندگی روزمره با آن بسیار برخورد می کنیم . پس بهتر است نکاتی را در رابطه با اصول همسایگی بدانیم تا روابطمان با همسایه ها بهتر و بهتر شود .


2364نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :