اصول شهروندی - رفتارهای پسندیده دیگر
1391/8/17 16:59
سایت اصلی / اصول شهروندی

در فیلم های گذشته نکات زیادی را در مورد اصول شهروندی و روابط اجتماعی ذکر کردیم . 
در این فیلم نیز به برخی از نکات که شاید در گروه خاصی نگنجد اشاره کرده ایم .


2692نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :