اصول شهروندی - کلاس درس
1391/8/8 10:5
سایت اصلی / اصول شهروندی

کلاس های درس برای افراد مکانی است که دارای احترام خاصی است . محلی است که در آن انسان به یکی از بهترین فعالیت ها یعنی آموختن می پردازد . بنابراین حفظ احترام آن با رعایت نکاتی که در این فیلم به آنها اشاره کردیم لازم است . 


2405نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :