اصول شهروندی - نانوایی
1391/7/17 14:19
سایت اصلی / اصول شهروندی

ایستادن در صف نانوایی کار خسته کننده ای است . اما باید مراقب باشیم حقی از دیگری ضایع نشود و یا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنیم .

در این فیلم در این مورد توضیحاتی داده ایم.


1391نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :