اصول شهروندی - اماکن مذهبی
1391/7/15 11:46
سایت اصلی / اصول شهروندی

اماکن مذهبی مانند مساجد و امامزاده ها برای ما از جایگاه خاصی برخوردارند ، بنابراین جدای از رعایت نکات شهروندی احترام به این مکان نیز لازم است که در این فیلم به برخی از رفتارهای پسندیده در این مکان ها اشاره کرده ایم .


1416نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :