اصول شهروندی - کفش
1391/7/11 12:5
سایت اصلی / اصول شهروندی

  پوشش هر فرد نقش بسیار مهمی در روابط اجتماعی او دارد . رعایت نظم و نظافت در پوشیدن لباس و کلاً هر نوع پوشش را باید بسیار جدی بگیریم.یکی از مواردی که در پوشش مهم است و باید رعایت شود کفش است .

در این فیلم به کفش و نکاتی که باید در پوشیدن آن رعایت کنیم اشاره کرده ایم.  


1396نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :