اصول شهروندی - پارک
1391/7/10 14:5
سایت اصلی / اصول شهروندی

همه انسان ها در کنار کار و تلاش برای زندگی ، به تفریح نیز احتیاج دارند که برای رفع این نیاز می توانند در اوقات فراغتشان به پارک ها و مناطق تفریحی محیط اطراف بروند .

در این فیلم نکاتی را بیان می کنیم که از رفتارهای پسندیده در این مکان ها می باشد .


1558نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :