اصول شهروندی - موتورسواری و دوچرخه سواری
1391/7/6 9:24
سایت اصلی / اصول شهروندی

روزانه در سطح شهر موتورسواران و دوچرخه سورانی دیده اید . هنگام استفاده از این دو وسیله نقلیه برای این که مزاحم افراد دیگر نشوید باید نکاتی را رعایت کنید که در این فیلم به آن ها اشاره می کنیم .


1582نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :