اصول شهروندی - رانندگی با ماشین های سنگین
1391/7/4 9:41
سایت اصلی / اصول شهروندی

خیلی از افراد با ماشین های سنگین کار می کنند که علاوه بر قوانین رانندگی بهتر است یک سری اصول را هم رعایت کنند تا موفق تر باشند .

ما در این فیلم این اصول را بیان می کنیم .


1541نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :