اصول شهروندی - رانندگی با تاکسی
1391/7/2 15:18
سایت اصلی / اصول شهروندی

یکی از وسایل نقلیه عمومی تاکسی است . رانندگان تاکسی که در سطح شهر کار می کنند روزانه با بسیاری از افراد روبرو می شوند که بهتر است در برخورد های خود به یک سری اصول توجه داشته باشند .

در این فیلم با این اصول آشنا می شویم .


1521نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :