اصول شهروندی - به عنوان مخاطب
1391/6/28 12:22
سایت اصلی / اصول شهروندی

یکی از موضوعانی که در برقراری ارتباط باید به آن توجه کرد ، رفتار به عنوان مخاطب است .

ما در این فیلم در مورد اصول این رفتار صحبت می کنیم .


1526نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :