چرا عضو پرتال شوم؟

مدت ها کتاب، اصلی ترین منبع اطلاعاتی در امر آموزش محسوب می شد. اما تحولات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر سبب شده بسیاری از جنبه های زندگی بشر دستخوش تغییرات اساسی شود. یکی از این حوزه ها آموزش است. امروز آموزش الکترونیکی یکی از زمینه هایی است که استفاده از آن به جهت ارتقای کیفیت آموزش اجتناب ناپذیر است.

در آموزش الکترونیکی، یادگیری ازطریق ابزارهایی مانند اینترنت، دی وی دی های آموزشی، سی دی های آموزشی و ... صورت می پذیرد.

از مزایای آموزش الکترونیکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انتخاب سرعت آموزش با توجه به نیازهای فردی
  • قابل بیان بودن درس به هر مقدار با قابلیت تکرار پذیری
  • صرفه جویی در زمان و هزینه رفت و آمد
  • آموزش در هر زمان و مکان
  • عدم نیاز به حضور در کلاس های پرهزینه