مرتب سازی بر اساس :

1391/6/28 11:56
سایت اصلی/اصول شهروندی

هر شهروندی در اماکن عمومی باید نکاتی را رعایت کند که ما در این فیلم به آن ها اشاره ای می کنیم.

1728
1391/6/27 17:53
سایت اصلی/اصول شهروندی

هرگاه به عنوان گوینده با دیگران ارتباط برقرار می کینم، لازم است یکسری اصول را رعایت کنیم

در فیلمی که در این محتوا قرار دارد با این اصول آشنا می شوید

1588
1391/6/25 16:11
سایت اصلی/اصول شهروندی

یکی از رفتارهای پسندیده که نیاز به توضیح دارد، ملاقات با پزشک است.

در این فیلم راجع به این اصل صحبت شده است.

1546
1391/6/25 16:8
سایت اصلی/اصول شهروندی

ملاقات و معرفی یک رفتار پسندیده دیگر در برقراری ارتباط است که در این فیلم راجع به آن صحبت شده است

2258
1391/6/25 16:6
سایت اصلی/اصول شهروندی

در برقراری ارتباط با دیگران یکی دیگه از اصول پسندیده روبوسی کردن است که در این فیلم راجع به این اصل صحبت شده است.

1841
1391/6/25 16:2
سایت اصلی/اصول شهروندی

یکی دیگه از رفتارهای پسندیده در برقراری ارتباط سلام و احوالپرسی است .

تو این فیلم درباره اصول سلام و احوالپرسی صحبت شده است

2755
1391/6/25 13:18
سایت اصلی/اصول شهروندی

یکی از رفتارهای پسندیده در برقراری ارتباط دست دادن است.

دست دادن هم مثل هر رفتار دیگه ای اصول خاصی داره که تو این فیلم درباره این اصول صحبت می شود.

1591


4 3 2 1